Vanadinite Raw Crystals 16g
Vanadinite Raw Crystals 16g
Vanadinite Raw Crystals 16g
Vanadinite Raw Crystals 16g
Vanadinite Raw Crystals 16g

Vanadinite Raw Crystals 16g

Regular price $12.00 $0.00 Unit price per

Vanadinite Raw Crystals 16g (Raw Crystals)

From: Morocco

Size: 4 cm (L) x 2.2 cm (W) x 1.7 cm (H)

16 gram

 

 

We have other type of raw crystals, and other crystals for sale such as crystals skullcrystal braceletspalm stonestumbled stones and crystals point from crystals singapore.