Chrysocolla Malachite Raw Crystals 23g
Chrysocolla Malachite Raw Crystals 23g
Chrysocolla Malachite Raw Crystals 23g

Chrysocolla Malachite Raw Crystals 23g

Regular price $18.00 $0.00 Unit price per

Chrysocolla Malachite Raw Crystals 23g (Raw Crystals)

From: Congo

Size: 4 cm (L) x 2.3 cm (W) x 1.7 cm (H)

23 gram

 

 

We have other type of raw crystals, and other crystals for sale such as crystals skullcrystal braceletspalm stonestumbled stones and crystals point from crystals singapore.