Apophyllite with Stilbite Raw Crystals 38g
Apophyllite with Stilbite Raw Crystals 38g
Apophyllite with Stilbite Raw Crystals 38g
Apophyllite with Stilbite Raw Crystals 38g

Apophyllite with Stilbite Raw Crystals 38g

Regular price $15.00 $0.00 Unit price per

Apophyllite with Stilbite Raw Crystals 38g (Raw Crystals)

4.8 cm (L) x 4.2cm (W) x 3.1 cm (H)

38 gram

 

 

 

We have other type of raw crystals, and other crystals for sale such as crystals skullcrystal braceletspalm stonestumbled stones and crystals point from crystals singapore.